Zgodnie z aktualnymi przepisami od dnia 16 marca możliwe jest otrzymanie polskiego numeru PESEL przez obywateli Ukrainy. Rozwiązanie to ma znacząco usprawnić korzystanie przez nich z polskich świadczeń socjalnych, w tym przede wszystkim służby zdrowia. Jak można się starać o numer PESEL?

Każde miasto podaje swoje własne kanały kontaktu, na przykład we Wrocławiu można po prostu zadzwonić pod numer telefonu: 71 777 87 77 . Można także dokonać tej czynności osobiście w centrach obsługi mieszkańca: przy ul. G. Zapolskiej 4, przy pl. Nowy Targ 1/8 oraz przy al. Kromera 44.